Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Νυχτερινό ρεύμα ΔΕΗ: Πότε ξεκινά το χειμερινό ωράριο - Τι ισχύει για τη μειωμένη χρέωση

Η έναρξη του χειμερινού οικιακού τιμολογίου μειωμένης τιμής της ΔΕΗ, τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2023.
Το μειωμένο οικιακό τιμολόγιο εφαρμόζεται για 8 συνολικά ώρες, ως εξής:
από 02:00 - 08:00 και 15:00 - 17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
02:00 - 08:00 και 15:30 - 17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.
Πιο αναλυτικά:

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη.

Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.


Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: